satelsatel1

 

Inteligentne systemy alarmowe

 

 

 

 

Instalowane przez nas systemy alarmowe (sygnalizacji włamania i napadu) oparte są zazwyczaj na następujących urządzeniach:

  • centrala alarmowa („serce” całego systemu) wyposażona w zasilacz i akumulator.
  • klawiatura alarmowa (inaczej zwana manipulatorem kodowym, za pośrednictwem tego urządzenia użytkownik komunikuje się z centralą).
  • różnego typu czujniki i detektory (ruchu, mikrofali, magnetyczne, i inne).
  • sygnalizatory (urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemu alarmowego – alarm, sabotaż itp.).
  • dialer telefoniczny (urządzenie przekazujące informację na temat systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – za pomocą sieci telefonii stacjonarnej).
  • moduł GSM (urządzenie przekazujące informację na temat systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – za pomocą sieci komórkowej GSM).
  • radiolinia (nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia alarmu napadowego).
  • blokady (urządzenia uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę).

W celu podniesienia skuteczności działania systemów alarmowych, oferujemy podłączenie tylko i wyłącznie produkty firmy SATEL. Tak zabezpieczone obiekty mogą uzyskać zniżkę w ubezpieczeniu nawet do 60% a ponadto dają komfort i rzeczywiste bezpieczeństwo.

System alarmowy to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem. W systemach alarmowych najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch i czujniki magnetyczne umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System zazwyczaj uzbrajany/rozbrajany jest poprzez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.

Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.). Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system anty-napadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcje wybierania kodu pod przymusem, która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu – cichy alarm, wezwanie ochrony.

Zadaniem współczesnych systemów alarmowych jest nie tylko dbanie o nasze bezpieczeństwo ale również wykonywanie wcześniej zaprogramowanych procesów domowych takich jak sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, roletami, podlewaniem ogrodu, symulowaniem obecności użytkownika w domu czy nawet powiadamianie właściwych osób i służb na wypadek określonych zdarzeń. Takie skonfigurowanie systemu przyjęło się określać inteligentnym budynkiem.

 

I tym również zajmuje się nasza firma.